Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu w serwisowaniu programów WAPRO WF-Mag, WF-Fakir, WF-Gang, WF-Kaper, przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące aplikacji WAPRO.

 

Mamy nadzieję że podpowiedzi pomogą szybko rozwiązać chociaż część problemów z którymi możecie borykać się w codziennej pracy. Jeśli macie Państwo inne/bardziej skomplikowane/nie opisane poniżej problemy związane z aplikacjami WAPRO zapraszamy do kontaktu biuro@md-soft.pl.

 

Konsultacje mailowe i telefoniczne są dla klientów MD-SOFT bezpłatne.

 

 

UWAGA !!! Przed każdą "niecodzienną" operacją w systemach WAPRO zalecane jest zrobienie archiwum bazy danych. Przy okazji pierwszy temat: jak zrobić archiwum bazy danych ?


JAK ZROBIĆ ARCHIWUM BAZY DANYCH WF-MAG WF-FAKIR WF-KAPER WF-GANG

Proszę uruchomić Start-Programy-WAPRO-(wybrać produkt)- Archiwizator baz danych. Po zalogowaniu się do serwera, wybrać katalog docelowy (miejsce na dysku komputera gdzie zapiszemy nasze archiwum) oraz nazwę tworzonego archiwum. Następnie proszę wcisnąć archiwizuj.

NIE WIDZĘ NA LIŚCIE WPROWADZONETO TOWARU LUB KONTRAHENTA WF-MAG

Pracując w WF-Magu proszę pamiętać o możliwości założenia filtru na dane. Filtr danych możemy wyłączyć wciskając z klawiatury Ctrl+F10, pamiętajmy też o możliwym filtrze kategorii asortymentowych po lewej stronie okna, ustawiamy się na "Wszystkie", oraz w przypadku katoteki kontrahentów filtrze Klasyfikacji i Grup cenowych (lewa strona okna). Możliwe jest róznież zaznaczenie w kartotece asortymentowej lub kontrahentów - blokady obrotu. Aby pokazać asotymenty zablokowane proszę wcisnąć ikonę kłódki (lewa górna strona okna listy), lub w przypadku kontrahentów - filtr "Zablokowani" (lewa strona okna).

NIE WIDZĘ NA LIŚCIE DOKUMENTÓW FV WZ PZ ZAMÓWIENIIE WF-MAG

Wyłączamy filtr danych Ctrl+F10, po lewej stronie okna sprawdzamy czy wybraliśmy właściwe typy dokumentów, ewentualnie ustawiamy się na "Wszystko"

NIE MOGĘ ODTWORZYĆ ARCHIWUM WF-MAG WF-KAPER WF-FAKIR WF-GANG

Błąd Operating system eror5 (odmowa dostępu) - najszybciej można sobie z tym poradzić rozpakowując plik archiwum metodą "wyodrębnij" w Windows lub programem Win-Zip, 7-Zip. Po rozpakowaniu, na dysku komputera mamy plik archiwum z rozszerzeniem *.ape i ten plik proszę wskazać przy odtwarzaniu archiwum.

JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ PRO FORMA WF-MAG

Faktura PRO Forma podobnie jak np. oferta imienna dla klienta funkcjonuje w WF-Magu jako wydruk Zamówienia. Po stworzeniu Zamówienia wchodzimy w opcję wydruki i tam dostępne są opcje wydrukowania Faktury PRO Forma czy Oferty imiennej.

JAK GRUPOWO ZMIENIĆ KATEGORIĘ ASORTYMENTÓW WF-MAG

Proszę zaznaczyć wybrane artykuły i metodą "przeciągnij i upuść", przenieść je do wybranej kategorii na liście po lewej stronie okna . Uwaga !!! Przy zaznaczonej opcji "TAK" w parametrze konfiguracji firmy: "Automatyczne nadawanie nowych cen przy zmianie kategorii" - mogą ulec zmianie ceny sprzedaży przeniesionych artykułów.

JAK GRUPOWO ZMIENIĆ DANE HANDLOWE KONTRAHENTA WF-MAG

Proszę w kartotece kontrahentów zaznaczyć wybranych lub wszystkich (prawy przycisk myszy - zaznacz wszystko) i wcisnąć Ctrl+Z, następnie zmienić dane i zatwierdzić.

JAK GRUPOWO ZMIENIĆ STAWKĘ VAT LUB CENE ARTYKUŁU WF-MAG

Proszę w kartotece artykułów zaznaczyć wybrane lub wszystkie (prawy przycisk myszy - zaznacz wszystko) i wcisnąć Ctrl+Z, następnie zmienić dane i zatwierdzić. UWAGA !!! Koniecznie zrobić archiwum bazy danych przed tą operacją.

JAK DODAĆ LOGO FIRMY NA FAKTURZE WF-MAG

Proszę wejść w WF-Magu w System - Fimy/Wybór firmy, dalej F2 (popraw na swojej firmie), następnie trzecia zakładka Inne/dane do wydruków.

JAK SZYBKO I AUTOMATYCZNIE ZREALIZOWAC ZAMÓWIENIE NA FAKTURĘ WF-MAG

Proszę podświetlić wybrane zamówienie i wcisnąć Ctrl+F, system automatycznie przeniesie możliwe do zrealizowania pozycje na FV. Możliwe jest również zrealizowanie zamówienia na dokument magazynowy - skrót Ctrl+M

JAK PRACOWAC NA WAPRO WF-MAG WF-FAKIR WF-GANG WF-KAPER PRZEZ INTERNET

Zagadnienie bardziej skomplikowane. Ogólnie można stwierdzić że należy udostepnić aplikację przez Pulpit zdalny. Ze względów bezpieczeństwa danych (najważniejsze), licencjonowania oprogramowania Microsoft, konfiguracji technicznych zalecamy kontakt z nami wapro@md-soft.pl Oczywiście konsultacje mailowe i telefoniczne są dla naszych Klientów bezpłatne.

JAK ZAŁOŻYĆ SKLEP INTERNETOWY LUB PLATFORMĘ B2B WF-MAG

Polecamy sprawdzone i pewne rozwiązanie B2C i B2B firmy MS Systems z Wrocławia. System Mistral to rozwiązanie w pełni zintegrowane z WF-Magiem dające pełną swobodę działań w e-biznesie. Zajmujemy się wdrożeniami tego systemu i z pełną odpowiedzialnością polecamy go swoim Klientom.

NIE MOGĘ ZALOGOWAĆ SIĘ DO SERWERA SQL WF-MAG WF-KAPER WF-FAKIR WF-GANG

Przyczyn może być bardzo dużo. Ale spróbujemy "w ciemno" podpowiedzieć kilka rozwiązań. Jeśli SQL Serwer jest zainstalowany na tym samym komputerze, proszę spróbować w pole nazwa serwera wpisać kropkę ".", z pola login skasować "sa" i pole hasło pozostawić również puste. Można spróbować zostawić login "sa" a w pole hasło wpisać "Wapro3000". Jeśli zmienialiśmy hasło do SQL Serwera - login jest "sa" i hasło wpisujemy to które ustaliliśmy w momencie instalacji.  Jeśli SQL serwer jest zainstalowany na innym komputerze, proszę spróbować wpisać zamiast nazwy - adres IP tego komputera. Często jeśli jest zainstalowane więcej instancji SQL serwera trzeba podać nazwę takiej instancji - "nazwakomputera\nazwainstancji" np. MARIO-THINK\SQL2008R2. I ostatnia możliwość to uruchomienie na serwerze konfiguratora SQL i udostępnienie serwera dla aplikacji WAPRO. Konfigurator możemy uruchomić przez Start-Programy-WA-PRO-WF-Mag-KonfiguratorSQL. Jeśli powyższe rady nie przyniosą pożądanego efektu prosimy o kontakt biuro@md-soft.pl

JAK PRZENIEŚĆ BAZĘ DANYCH WF-MAG WF-FAKIR WF-KAPER WF-GANG NA INNY KOMPUTER

Procedura krok po kroku. Na starym komputerze archiwizujemy bazę danych. Na nowym komputerze instalujemy aplikację i serwer SQL. Na nowym komputerze odtwarzamy archiwum (plik archiwum przenosimy na nowy komputer np. na przenośnym dysku). Po odtworzeniu archiwum program uruchomi się w wersji 10 dniowej, w tym czasie należy wygenerować nowe zamowienie kodu aktywacyjnego i wysłąć do WAPRO. Po otrzymaniu nowego kodu aktywacyjnego, aktywujemy program w Administratorze baz danych w zakładce Licencja. W przypadku problemów prosimy o kontakt na wapro@md-soft.pl

NIE DRUKUJE SIĘ NIP KONTRAHENTA NA FV MIMO UZUPEŁNIONYCH DANYCH WF-MAG

Proszę wejść do kartoteki kontrahentów, F2 popraw na kontrahencie i sprawdzić w historii adresów kontrahenta czy uzupełnione jest pole NIP. Często przy wprowadzaniu danych do historii i ustawieniu aktualnej daty obowiązywania nie wprowadzamy tam numeru NIP.

JAK ZMIENIĆ DANE FIRMY WF-MAG

Proszę wejść w System - Firmy/Wybór firmy. Wcisnąć popraw na nazwie firmy i zmienić dane.

JAK ZMIENIĆ/DODAĆ RACHUNEK BANKOWY FIRMY WF-MAG

Proszę wejść w System - Firmy/Wybór firmy. Wcisnąć popraw na nazwie firmy, następnie wcisnąć CTRL+R i zmienić/dodać rachunek bankowy.

JAK ZMIENIĆ / USTAWIĆ  NUMER DOKUMENTU  WF-MAG

Proszę wejść w Administrator - Definicje - Numeracja dokumentów. Wybieramy interesujące nas dokumenty i ustawiamy szablon numeracji, numery startowe dokumentów czy sposób numeracji ręczna/automatyczna.

JAK WSTAWIĆ/UZUPEŁNIĆ LUKĘ W NUMERACJI, BRAKUJĄCY NUMER DOKUMENTU FV WF-MAG

Proszę wejść w Administrator - Definicje - Numeracja dokumentów i w numeracji dokumentów handlowych FV, zmienić sposób numeracji na ręczną. Po wystawieniu dokumentu z pożądanym, wpisanym ręcznie numerem, wracamy do ustawienia numeracji i zmieniamy sposób numeracji na automatyczną.

 

Ciąg dalszy nastąpi...  :)))